Verhalen van 08 mei rondom Corona vind je in 50% bedrijven vreest coronacrisis niet te overleven, kabinet trekt €750 miljoen uit voor MKB.

In de Ondertussen van vrijdag 08 mei vallen mij deze berichten op:

- de Reclame Code Commissie geeft dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier deels gelijk over de zuivelcampagne 'Nederland draait op zuivel' van de Nederlandse Zuivel Organisatie. Wakker Dier tekende bezwaar aan tegen 28 punten uit de campagne, de RCC gaf de organisatie op 12 daarvan gelijk. Zo heeft Wakker Dier voldoende aannemelijk gemaakt dat niet de gezondheid van de koe, maar bedrijfseconomische motieven voor het grootste deel bepalen op welke leeftijd een koe geslacht wordt (Metronieuws). Ook wordt een kalf wel vaker dan 'soms' na enkele uren van de moeder gescheiden en is de bewering dat zuivel gezond is 'te absoluut'.
De RCC beveelt NZO aan de uitingen niet meer zo te gebruiken. Daarmee is de kous niet af. Zowel NZO als Wakker Dier gaan in beroep tegen de uitspraak (RTL).

- reisorganisatie Sunweb komt vakantiegangers tegemoet die hun vakantieplannen in rook zien opgaan door de coronapandemie (De Standaard). De reisorganisatie bevriest een jaar lang de prijs van geboekte vakanties en geeft coronavouchers uit. Bij het opnieuw boeken van een reis, als dat weer kan, betaal je hetzelfde tarief. Is je reis goedkoper geworden? Dan betaalt Sunweb het verschil terug. Nog geen vakantie geboekt? Wacht daar dan maar even mee, is het advies van reisbrancheorganisatie ANVR in de Telegraaf. Hoe en waar we vakantie kunnen vieren is op dit moment nog erg onduidelijk. Ben je toch van plan om op vakantie te gaan? Check dan of je welkom bent in het land van je bestemming met de ANWB Reiswijzer, tipt RTL.

- in Zuid-Amerika stapelt de cocaïne zich op. Zoals de hele wereldhandel wordt ook de schaduweconomie van de drugssmokkel, met een totale geschatte omvang van $360 miljard, ontregeld door de coronapandemie, aldus de NRC. Niet de productie ligt stil, maar wel de distributie. En dus nemen smokkelaars hun toevlucht tot bijzondere sluipwegen. Vooruitlopend op de lockdowns zetten drugskartels tonnen cocaïne op de boot naar Europa - tussen de ananassen of bananen -, waar de inbeslagnames tot half maart flink opliepen. Eenmaal op de plaats van bestemming worden de drugs in het tasje van de maaltijdkoerier, een pizzadoos of zelfs vermomd als pakketje aan huis bezorgd, waarschuwt Interpol (Independent). Reuters voorziet nog een ander standaard markteffect: drugs worden schaarser en dus duurder.

Leiden is één van de tien BiodiverCities van Europa (NU) die van de EU in 2050 het eerste klimaatneutrale continent moeten maken. Samen met museum en onderzoeksinstituut Naturalis en de Universiteit Leiden werkt Leiden aan het leefbaarder maken van de stad; onder meer door de ontwikkeling van een groene infrastructuur en het vergroten van de biodiversiteit. In België mag, juist om de biodiversiteit te beschermen, niet meer met gif gewerkt worden tegen onkruid. Maar ook alternatieve methoden, met heet water begieten of afbranden, blijken funest voor de biodiversiteit (VILT). "Door het gebruik van een brander of heet water kunnen duizenden wilde bijennesten, die zich maar enkele centimeters van de grond bevinden, opzettelijk vernietigd worden. Maar ook zeldzame flora, zoals de ruige klaproos, worden onnodig verbrand. Daardoor bestaat het risico dat sommige plantensoorten compleet verdwijnen," waarschuwt de natuurorganisatie Natuurpunt.

Alle Nederlandse tuinen samen beslaan een gebied ter grootte van 11 keer de Oostvaardersplassen. Vogelbescherming Nederland laat al 5 jaar lang 'jaarrond' tellen wat er zich allemaal in die tuinen afspeelt op het gebied van biodiversiteit. Er zijn in ieder geval heel wat waarnemingen: gemiddeld 793.308 per jaar, doorgegeven door 3.375 tellers. De meest getelde vogel is de koolmees (in 85% van de tuinen), verder zijn de egel (in 51% van de tuinen), bruine kikker (44%), kolibrievlinder (34%) en het lantaarntje (een libelle, 24% van de tuinen) vaak getelde gasten. Ook meetellen? Dat kan op www.tuintelling.nl. {link_list_2 limit="99999"}
  • {link_list_2:item_headline}

    {link_list_2:item_bron}