De tests werden afgenomen door zorgprofessionals. Daaruit bleek dat 10% van de geteste personen antistoffen heeft aangemaakt tegen Covid-19. Het laboratorium zou graag willen dat deze mensen zich melden als plasmadonor. Dit plasma kan mensen in risicovolle beroepen met een transfusie worden toegediend als bescherming voor personen die nog niet immuun zijn én coronapatiënten helpen bij hun herstel.

Sinds 31 maart heeft WHL 355 personen getest, waarbij het vermoeden bestond dat zij zelf of mensen in hun directe omgeving een infectie met Covid-19 konden hebben opgelopen. In 36 monsters (10%) werden IgG antistoffen aangetroffen. Deze mensen hebben inmiddels corona gehad en daar antistoffen tegen aangemaakt. Drie monsters bevatten IgM antistoffen, waaruit bleek dat het virus vermoedelijk nog actief was.

Naast de uitvoering van tests verzamelt het laboratorium samen met behandelaars informatie van positief geteste personen. Dit levert een duidelijk beeld op welke wijze de besmetting heeft plaatsgevonden en hoe deze is doorgegeven. Deze informatie is cruciaal om een beeld te krijgen van de verspreiding van het virus, de omvang en de snelheid waarmee dit gebeurt.

WHL zoekt personen die antistoffen in hun bloed hebben om hen te vragen plasma te doneren. Daarmee kunnen mogelijk mensen worden beschermd die nog niet immuun zijn én helpen bij het herstel van coronapatiënten. Het bedrijf zegt met Sanquin Bloedbank contact te hebben om de bevindingen te delen. Sanquin verzamelt plasma en heeft een grote hoeveelheid donoren nodig om een eerste batch serum te maken. Informatie over het bloeddonorschap is te vinden via de website van Sanquin Bloedbank.

De sneltest kan IgM en IgG antilichamen tegen SARS-CoV-2 virus in menselijk bloed (vingerprikje) of serum detecteren in verschillende infectiestadia. De sneltest is bedoeld voor huisartsen en andere zorgprofessionals. Zij kunnen hiermee een eerste screening van mogelijke Covid-19 patiënten doen.

Het vinden van antistoffen bij gezonde mensen wordt met name van belang geacht om vast te stellen in welke mate de populatie immuun wordt door de afweer die het lichaam zelf organiseert. In het geval van Covid-19 (de ziekte waarin besmetting met SARS-CoV-2 zich vertaalt) is onduidelijk of en hoe immuniteit zich opbouwt. Gisteren liet Huib Stam op Foodlog en Jop de Vrieze op EOS zien dat de immuniteit die een besmetting oplevert nog onduidelijk en vermoedelijk a-typisch is. Sommigen worden na besmetting niet ziek, maar bouwen nauwelijks anti-lichamen op. Het eigen afweersystemen lijkt in die gevallen SARS-CoV-2 zelf aan te kunnen zonder 'ingroeiperiode'. Anderen bouwen juist wel anti-stoffen op, mogelijk zelfs in een bedreigend hoge mate. Of besmette mensen met een al bestaande eigen afweer (vermoedelijke de overgrootte meerderheid) immuun en voortaan niet meer besmettelijk zijn, is nog onbekend. De Standaard brengt vanmorgen een reportage uit de zwaar door Covid-19 getroffen deelstaat Gangelt. Daar blijkt uit een steekproef dat slechts vijftien procent van de inwoners immuniteit heeft opgebouwd.
{link_list_2 limit="99999"}
  • {link_list_2:item_headline}

    {link_list_2:item_bron}