Toenemende concurrentie en een gebrek aan draagvlak in de samenleving leiden tot een historisch aantal stoppers in de varkenshouderij. De overheid heeft €120 miljoen uitgetrokken om de sector versneld te saneren. Maar liefst 2.500 van de 3.500 ondernemers, ruim 70%, zullen hun bedrijf verkopen of stopzetten. Die zware sanering vindt vooral plaats tussen nu en 2023, meldt het FD.

De krant baseert zich op het rapport Ontwikkelen binnen nieuwe grenzen van de Rabobank.

Op Foodlog zijn in de afgelopen 10 jaar vele artikelen geschreven en discussies gevoerd die deze richting voorzagen. De Rabobank ziet de trend nu ook na lange jaren van ontkenning.

Voormalig Wakker Dier-campagneleider Hanneke van Ormondt signaleert een waarheid: het aantal boeren zal nadrukkelijk sterker dalen dan het aantal dieren; dat blijkt niet duidelijk uit één van de grafieken uit het Rabobankrapport.


Het Financieele Dagblad - Rabobank: duizenden varkenshouders geven er de brui aan
Reageer
  • Deel
Druk af