Vandaag het nieuws van 15 september. Hier vind je onze voorgaande selecties.

In de commentaren kunnen we samen het Corona-effect duiden.

In België houdt de Federale OverheidsDienst (FOD) van Volksgezondheid een overzicht bij van terugkerende reizigers uit risicogebieden. Thuiskomers moeten een verplicht terugkeerformulier invullen. Uit de FOD-administratie bleek dat de afgelopen 2 weken 43.000 reizigers terugkwamen uit een rode zone en bijna 190.000 uit een oranje (zie 7.1). Ondanks de verplichting om een formulier in te vullen, blijft dit getal een schatting. In België wordt gecontroleerd of thuisblijvers daadwerkelijk thuisblijven.

Voor de rode groep zijn een quarantaine en test verplicht, voor de oranje is het aanbevolen. Zeker 233.000 reizigers zouden zich vandaag in quarantaine van veertien dagen moeten bevinden - dat is meer dan alle inwoners van Brugge en Leuven samen.

Tijdens de intelligente lockdown nam in Nederland in veel sectoren het aantal gewerkte uren af (zie 7.2), maar nu krabbelt het aantal uren weer langzaam op. Het aantal gewerkte uren nam over de hele periode - van eind februari tot begin juli - over alle sectoren gemiddeld met 6 procent toe.

Het AD sprak met Thomas van den Enden, CEO van een soft- en hardwaremaker voor personeelsplanning en urenregistratie. Hij zag in bepaalde sectoren juist méér werk ontstaan. "Ik vind het meest opvallende dat in de retail en e-commerce en productie en warehousing het aantal uren hoger ligt dan voor de crisis. Je merkt daarin heel duidelijk dat mensen meer online zijn gaan bestellen."

1. Scheuren in de voedselketen

Toelichting ›

2. Angst en gezonder leven / eten

Toelichting ›

3. Onzekerheid

Toelichting ›

4. Individu versus samenleving: wie gaat voor?

Toelichting ›

5. Relatie oost-west en geopolitieke verhoudingen

Toelichting ›

6. Europa: één of verder verdeeld

Toelichting ›
Dit artikel afdrukken