Een zogenaamd 'actief ontwerp' van kantoren kan een oplossing te zijn om mensen ongemerkt te dwingen tot meer beweging, meldt Bloomberg. Het weglaten van liften is bijvoorbeeld een probaat middel.

Zitten
We brengen te veel tijd zittend door. Onder geleerden is er consensus over de stelling dat ons lichaam daar niet voor bedoeld is. Daarom zoeken experts naar kunstgrepen om vooral mensen met een zittend beroep meer in beweging te krijgen.

Zit-sta bureaus bieden mensen met een kantoorbaan de gelegenheid om hun werk afwisselend zittend en staand te doen. Of het resulteert in een betere gezondheid is onderzocht door Cochrane, het instituut dat systematisch reeds uitgevoerd onderzoek bekijkt en daar de stand van wat er bekend is uit destilleert.

Cochrane
Het gezondheidseffect van zit-sta bureaus is onderzocht in drie niet-gerandomiseerde onderzoeken met in totaal 218 deelnemers. De mensen die deze bureaus gebruiken, zitten gemiddeld tussen de 30 minuten en 2 uur per dag minder, vergeleken met hun kantoordag achter een conventioneel bureau. Ook bleken ze minder vaak 30 minuten aaneengesloten te zitten. Staand werken had geen negatieve neveneffecten, zoals pijn of een afname in productiviteit. Het lijkt er dus op dat zulke actieve bureaus een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en de belangen van de baas niet schaden. Vanwege de lage methodologische kwaliteit van de onderzoeken, spreekt Cochrane van een nog erg zwak bewijs.

We wilden traplopen veranderen in een ervaring die je graag wilt meemaken
Voor andere interventies, zoals coaching, vonden de onderzoekers een kleine afname in de tijd die mensen zittend doorbrachten (gemiddeld 30 minuten), maar ook deze onderzoeken waren van dusdanig lage kwaliteit zodat Cochrane oordeelt dat er wetenschappelijk gezien geen conclusies aan verbonden mogen worden.

Nudging
Een alternatief om mensen in beweging te krijgen is de nieuwe trend om kantoren zo te ontwerpen dat mensen bijna vanzelf meer gaan bewegen. Het barst van de mogelijkheden. Architecten kunnen de toiletten verder weg van de kantoorruimtes plannen of het trappenhuis gemakkelijker bereikbaar maken dan de lift. Een voorbeeld hiervan is het Nashville public health center. De trap is het middelpunt van het gebouw. Woordvoerder Brian Todd zegt: “Het heeft kleurige muurschilderingen die veranderen als je naar boven gaat, en natuurlijk licht. We wilden traplopen veranderen in een ervaring die je graag wilt meemaken.” Ook milde dwang is een optie. in een vestiging van Transportation's Los Angeles office stopt de lift alleen op iedere derde verdieping.

Weloverwogen beslissingen
Active design, zoals het ontwerpen van 'actieve gebouwen' in vaktaal heet, is een manier om mensen op een natuurlijke manier in beweging te krijgen. Zit-sta bureaus dragen wellicht ook bij, maar onderzoeker Nipun Shrestha die het Cochrane review leidde, waarschuwt voor een te groot enthousiasme: “Momenteel weten we nog niet hoe groot de impact van zit-sta bureaus is. Gezien de populariteit van de zit-sta bureaus, vinden we dat mensen die deze aanschaf overwegen zich bewust moeten zijn van de beperkingen van de wetenschappelijke onderbouwing op dit moment. Dit geldt ook voor andere interventies. Collega Jos Verbeek voegt daaraan toe: “Momenteel is er ook nog te weinig goed onderzoek om vast te kunnen stellen of meer tijd staand doorbrengen de schade van een zittende leefstijl tegengaat. Staan in plaats van zitten verhoogt nauwelijks het energieverbruik, dus we moeten niet verwachten dat een zit-sta bureau helpt bij afvallen. Werknemers en werkgevers moeten zich daar goed bewust van zijn, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de aanschaf van zulke bureaus.”

Fotocredits: Standing Up, Kotaku. {link_list_2 limit="99999"}
  • {link_list_2:item_headline}

    {link_list_2:item_bron}